Atatürk
OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

TFFHGD KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kahramanmaraş Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündeme göre 12 Mart 2021 Cuma Günü Saat 17.30’da TFFHGD Kahramanmaraş Şubesi toplantı salonunda yapılacaktır. Belirtilen tarihte yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 19 Mart 2021 Cuma tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur.

T.F.F.H.G.D Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama.

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3. Divan Heyetinin Teşkili ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve en az 2 Katip Üye Seçimi yapılacaktır).

4. 2018 – 2021 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun Okunması.

5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması.

6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi, Oya Sunulması.

7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı İbra Edilmesi.

8. 2021 – 2024 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’na Verilmesi ve Oya Sunulması.

9. Derneğin Zorunlu Giderlerinin Karşılanabilmesi İçin Hakem ve Gözlemcilerin Bütün Müsabaka Tazminatlarından Yapılacak Yüzdelik Kesintilerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na Kesintilerin Yapılabilmesi / Toplanabilmesi İçin Yetki Verilmesi.

10. Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimleri.

12. Dilek ve Temenniler.

13. Kapanış.
Bu haber bugün 3 kez, genel toplamda 644 kez görüntülendi.