UNUTMADIK

UNUTTURMAYACAĞIZ

 

 

Atatürk
14. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
14. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kahramanmaraş Şubesi’nin 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündeme göre 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 19.00’da Gençlik Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Belirtilen tarihte yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 11 Ocak 2024 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır. 
Tüm üyelerimize ilanen duyurulur.

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3-Divan heyetinin teşkili ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve en az 2 Katip Üye Seçimi yapılacaktır.)
4-2021–2024 faaliyet dönemi yönetim kurulu mali ve idari faaliyet raporunun okunması.
5-Denetleme kurulu raporunun okunması.

6-Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporlarının müzakeresi, oya sunulması ve ibra edilmesi.
7-2024–2027 faaliyet dönemi tahmini bütçesinin okunması, müzakeresi ve fasıllar arası aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi ve oya sunulması.
8-Derneğin zorunlu giderlerinin karşılanabilmesi için hakem ve gözlemcilerin bütün müsabaka tazminatlarından yapılacak yüzdelik kesintilerinin belirlenmesi ve yönetim kuruluna kesintilerin yapılabilmesi/toplanabilmesi için yetki verilmesi.
9-Dernekte İŞ KANUNU AMİR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE (personelin farklı şekilde istihdam edilmelerinde; idari ve mali sorumluluk, ilgili şube yönetim kurulu ile dernek şube yönetimine ait olacaktır.) İstihdam edilen/edilecek personele verilecek aylık ücretlerin tespiti, ücret artışlarının ve diğer ödentilerin belirlenmesi, gerektiğinde ihtiyaç durumuna göre ilave personel alınması hususlarındaki karar yetkisinin şube yönetim kuruluna devredilmesi.
10-Şube başkanı, yönetim kurulu asil/yedek üyeleri, denetleme kurulu asil/yedek üyeleri ve genel merkez asil/yedek delegeleri seçimleri.
11-Dilek ve temenniler
12-Kapanış

 
TFFHGD KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ
Bu haber bugün 1 kez, genel toplamda 274 kez görüntülendi.

UNUTMADIK

UNUTTURMAYACAĞIZ